Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Rozemarijn met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rozemarijn verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Rozemarijn worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie wordt gewijzigd en aangevuld en regelmatig komen er nieuwe foto’s op. Uitgangspunt is dat betreffende personen op de foto, toestemmen voor publicatie. Heb je er toch bezwaar tegen dat je op de website staat, laat dit dan zo snel mogelijk weten.

Rozemarijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Rozemarijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Rozemarijn opgenomen informatie en tarieven.

Verwijzingen naar sites die niet door Rozemarijn worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rozemarijn uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rozemarijn worden onderhouden wordt afgewezen.